ERASMUS+

Program Erasmus+ umožňuje mezinárodní výjezdy a podporuje mezinárodní spolupráci. Přináší inovace do vzdělávání a v účastnících podporuje všeobecný rozvoj dovedností. Zpřístupňuje žákům, učitelům a dalším zaměstnancům školy nenahraditelné zkušenosti ze zahraničí a pomáhá jim navázat cenné mezinárodní spolupráce. Naše škola v lednu 2024 získala akreditaci, která nám umožní v rámci projektu Erasmus+ získávat finanční prostředky pro aktivity mezinárodní spolupráce až do konce roku 2027.

Toto období bude rozděleno do jednotlivých projektů následovně: 

1. 6. 2024 – 31. 8. 2025: předpokládaná délka 1,5 roku s možností prodloužení na 24 měsíců

1. 6. 2025 – 31. 8. 2026: předpokládaná délka 1,5 roku s možností prodloužení na 24 měsíců

1. 6. 2026 – 31. 8. 2027: předpokládaná délka 1,5 roku s možností prodloužení na 24 měsíců

Výzvy, které chceme na GVID prostřednictvím ERASMU+ řešit:

Pro koho jsou aktivity v rámci projektu Erasmus+ určené?

Jaké aktivity budou na GVID v rámci ERASMU+ organizovány?

pro žáky:

pro zaměstnance školy:

aktivity Studentského parlamentu:

Studentský parlament bude ve spolupráci s koordiátorem projektu a vedením školy organizovat výjezdy, které si kladou za cíl otevřít prostor pro sdílení a výměnu zkušeností v oblasti školní samosprávy mezi žáky naší školy a z jiných škol v zahraničí. Ze studentského parlamentu budou vyjíždět zletilí žáci a další vybraní žáci. Bude se jednat o skupinové mobility o délce max. 10 dní. Se žáky bude vyjíždět i jeden pedagog jako dohled.

aktivity školního sboru Mladí madrigalisté:

V rámci skupinových mobilit bude na partnerské školy do zahraničí vyjíždět i školní sbor. Cílem této aktivity je skrze spolupráci se školními sbory zahraničních škol vytvářet, jiným způsobem než v předchozích cílech, příležitosti pro mezinárodní spolupráci. Studenti tak budou moci poznat jiné hudební styly a porozumět jiným kulturám a tradicím. Motivace této aktivity je „Hudba jako pojítko mezi kulturami a příležitost pro spolupráci“.

další aktivity:

Každá aktivita organizovaná na GVID v rámci projektu ERASMU+ splňuje následující kritéria: